WOZ bezwaar


WOZ waarde weer fors verhoogd?
Elk jaar ontvangt u hem weer: de aanslag gemeentelijke belastingen.
U treft op de aanslag de nieuwe vaak verhoogde WOZ-waarde aan.  Op basis van deze WOZ-waarde betaalt u onroerende zaak-, inkomsten-, erf-, waterschaps- en mogelijk ook vennootschapsbelasting.

Veel eigenaren beseffen niet dat in veel gevallen de WOZ-waarde door de gemeente te hoog vastgesteld wordt. Het komt te vaak voor dat er bijzondere omstandigheden zijn die een lagere WOZ-waarde rechtvaardigen.

De voordelen
Mijn Makelaar is gespecialiseerd in het succesvol indienen van een WOZ bezwaarschriften en daarmee het omlaag brengen van de WOZ waarde. Ik werk hiervoor nauw samen met WOZ-Consultants. Wij hebben al voor velen van onze klanten  honderden euro’s per jaar kunnen besparen op de belasting. Voor eigenaren van grote en middelgrote bedrijven is het voordeel al vele malen opgelopen tot enkele (tien)duizenden euro’s per jaar.

No cure, no pay
Indien uw gemeente uw WOZ-waarde verlaagt op basis van het bezwaar van WOZ-Consultants op basis van het taxatierapport van Mijn Makelaar worden de gemaakte proceskosten via een regeling uit de Wet vergoed. Deze vergoeding dekt de door ons gemaakte kosten. Alle bijkomende financiële voordelen in de inkomstenbelasting en overige WOZ gerelateerde belastingen zijn echter volledig voor u.

Moet ik u ook betalen als het niet lukt de WOZ-waarde te verlagen?
Nee, indien de gemeente uw WOZ-waarde niet verlaagt, bent u ons niets verschuldigd en draagt WOZ-Consultants de gemaakte kosten. De kreet “leuker kunnen we het niet maken” geldt dus niet alleen voor de belastingdienst.

Let op!
Bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde moet binnen 6 weken nadat u de aanslag gemeentelijke belastingen heeft ontvangen. Neem daarom direct contact met mij op. Ik zorg er dan  voor  dat uw bezwaarschrift op tijd wordt ingediend.

Indien u een onroerende zaak recent in eigendom heeft verkregen als gevolg van een schenking of erflating kunnen wij een WOZ bezwaarschrift indienen zonder dat u hiervoor al een aanslag van de gemeente heeft ontvangen.

Geïnteresseerd? Plaats uw opdracht eenvoudig middels onderstaand online formulier

U kunt uw opdracht eenvoudig online plaatsen door onderstaand inschrijfformulier in te vullen.